meewerkend directeur

Soms heb je tijdelijk extra directiehanden en/of ogen nodig in de school. Om taken uit handen te nemen, om mee te sparren en/of een stapje extra te kunnen zetten. Je kunt me al voor een paar uur per week inzetten, bijvoorbeeld voor:

  • Directiecoaching: Fijne resultaatgerichte coaching voor professionele ontwikkeling en  persoonlijke effectiviteit. Bijvoorbeeld om te onderzoeken hoe en waar jij je team kunt versterken of hoe je je eigen grenzen (beter) herkent en je zo ruimte en energie overhoudt voor het werken aan waardevol onderwijs.
  • Het meewerken en meedenken wanneer je op een nieuwe school start,  je startend directeur bent of als je na ziekte weer gaat re-integreren. 
  • Het (mee) schrijven aan jullie schoolplan, het analyseren/verbeteren van de organisatie- of zorgstructuur of de ondersteuning/ begeleiding van leerteams om planmatig aan onderwijsontwikkeling te werken.  
  • Andere leuke projecten: onderwijskundig, organisatorisch, professionele cultuur, IKC-vorming.

Over mij

  • Een ervaren, betrokken en enthousiaste onderwijsprofessional met ruime directie-ervaring in het primair onderwijs op meerdere scholen.  
  • Ik ben geïnteresseerd, onderzoek, analyseer, vraag door en denk graag mee over de schoolorganisatie, team, structuren en processen.
  • Schrijf overzichtlijke verbetervoorstellen en werk graag planmatig (ik hou van praktisch en duidelijk). 
  • Ervaring met verbetering onderwijskwaliteit, professionele cultuur, kwaliteitszorg, IKC ontwikkeling.

Werkwijze

Mijn aanpak omschrijft zich het beste als transparant, analytisch, planmatig en doelgericht. Ik werk graag vanuit een gedeelde visie, zoek de samenwerking, werk vanuit vertrouwen in de betrokken professionals en ben helder over verwachtingen en kaders.

Ik heb goed overzicht van waar ik mee bezig ben en hou rekening met de diverse belangen in uiteenlopende situaties. Intuïtief voel ik goed aan wat er speelt en wat er nodig is. Men ervaart mij als een betrokken, geïnteresseerde en gevoelige collega met gevoel voor humor en een zakelijke stijl.

Samenwerken doe ik op basis van eigenaarschap en gedeelde verantwoordelijkheid. Ik stimuleer en motiveer mensen het beste uit zichzelf te halen. 

 

 

Leerkracht, MT lid
Stefanie heeft gezorgd voor een professionele cultuur in de school, duidelijke lijnen uitgezet en we zijn met elkaar tot een betere visie op onderwijs gekomen.

MR voorzitter
Stefanie heeft de schoolorganisatie zo vorm gegeven dat het team zich kon richten op het onderwijs. hierdoor hebben ze zich kunnen ontwikkelen tot een sterk inhoudelijk team.

 

g