Inzetbaarheid

Soms is er een tijdelijke (extra) managementondersteuning nodig op een onderwijsplek voor kortere of langere tijd. Vormen van ondersteuning die ik bied zijn:

  • Coaching: bijvoorbeeld van een directeur op een nieuwe werkplek, een startende directeur, een directeur van buiten of gedurende re-integratie van een directeur.
  • Projectmanagement, procesbegeleiding: onderzoeks- en implementatietrajecten, schoolplanontwikkeling, ontwikkeling onderwijs- en kwaliteitsbeleid.
  • Verandermanagement: onderwijskundig, organisatorisch, professionele cultuur, IKC-vorming.

Profiel

  • Een betrokken en enthousiaste onderwijsprofessional met 10 jaar directie-ervaring in het primair onderwijs op meerdere scholen.
  • Een brede ervaringsachtergrond op verschillende HR posities binnen non-profit en profit organisaties.
  • Bekwaam in het doorgronden van organisaties, teams, structuren en processen.
  • In staat bevindingen te vertalen naar overzichtelijke verbetervoorstellen en deze plan- of projectmatig op te pakken met betrokkenen.
  • Ervaren op de domeinen verbetering onderwijskwaliteit, professionele cultuur, kwaliteitszorg, IKC ontwikkeling.

Werkwijze

Mijn aanpak omschrijft zich het beste als transparant, analytisch, planmatig, doelgericht. Ik werk graag vanuit een gedeelde visie, zoek de samenwerking, werk vanuit vertrouwen in de betrokken professionals en ben helder over verwachtingen en kaders.

Ik heb goed overzicht van waar ik mee bezig ben en hou rekening met de diverse belangen in uiteenlopende situaties. Intuïtief voel ik goed aan wat er speelt en wat er nodig is. Men ervaart mij als een betrokken, geïnteresseerde en gevoelige collega met gevoel voor humor en een zakelijke stijl.

Samenwerken doe ik op basis van eigenaarschap en gedeelde verantwoordelijkheid. Ik stimuleer en motiveer mensen het beste uit zichzelf te halen. Hiervoor creëer ik graag ontwikkel kansen. Op basis van situationeel leiderschap stem ik mijn aanpak af en motiveer en stimuleer ik teamleden het beste uit zichzelf te halen.

Leerkracht, MT lid
Stefanie heeft gezorgd voor een professionele cultuur in de school, duidelijke lijnen uitgezet en we zijn met elkaar tot een betere visie op onderwijs gekomen.

MR voorzitter
Stefanie heeft de schoolorganisatie zo vorm gegeven dat het team zich kon richten op het onderwijs. hierdoor hebben ze zich kunnen ontwikkelen tot een sterk inhoudelijk team.